Toimikunnat


TOIMIKUNNAT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

Seura-, koulutus- ja nuorisotoimikunta

Piirin seura-, koulutus- ja nuorisotoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja mahdolliset muut jäsenet, jotka nimetään piirin hallituksen toimesta vuosittain, sekä kokousedustus jokaisesta piirin jäsenseurasta, mikäli yhteisiä kokouksia on tarvetta pitää.

Toimikunta tukee piirin jäsenseurojen toimintaedellytyksiä seuraavissa asioissa:
– Tekee tiivistä yhteistyötä SUL:n aluepäällikön kanssa
– Organisoi ja tarjoaa ohjaaja- ja täydennyskoulutusta
– Varmistaa nuorisoyleisurheilun ja nuorisovalmennuksen laadun ja määrän
– Edistää seura- ja piiriyhteistyötä parhaaksi katsomallaan tavalla

Toimikunnan puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Maart Ovaska (HKV) ja muut jäsenet ovat Hannes Alarotu, Heikki Mäkinen sekä toiminnanjohtaja.

Kilpailutoimikunta

Kilpailutoimikunnan puheenjohtajan valitsee HELSY:n hallitus ja sihteerinä toimii HELSY:n toiminnanjohtaja. Ainakin super-, valio- ja I-luokan seuroilla tulee olla edustaja toimikunnassa. Lisäksi toimikunnan työskentelyyn osallistuvat lähettäjien, kuuluttajien, sähköisen ajanoton ja tulospalvelun edustajat. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kahdesti vuodessa.

Toimikunta suunnittelee, koordinoi ja valvoo HELSY ry:n kilpailutoimintaa, tekee esitykset pm-kilpailujen ja seuracupin ajankohdista, järjestäjistä ja vastuuhenkilöistä. Toimikunta tekee esitykset myös niiden aluemestaruuskilpailujen järjestäjistä ja kilpailujen johtajista, joiden järjestämisvuorossa HELSY on. Toimikunta valitsee ylituomarin niihin aluemestaruuskilpailuihin, joiden järjestämisvuorossa HELSY on seuraavana vuonna. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös tuomarien ja erityistoimitsijoiden koulutus.

Kilpailutoimikunnan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja koordinoida HELSY:n jäsenseurojen yleisurheilutuomareiden ja erityisosaamista vaativien toimitsijoiden koulutusta SUL:n koulutusjärjestelmän mukaisesti. SUL:n viisitasoisessa tuomarikoulutusohjelmassa 1-tason (toimitsija) ja 2-tason (tuomari) koulutuksesta vastaavat seurat. 3-tason (lajinjohtaja) koulutuksesta vastaa piiri, 4-tason (kilpailuidenjohtaja) ja 5-tason (NTO) koulutuksesta liitto. Kävelytuomarien, lähettäjien, kuuluttajien, tulospalvelun ja maalikameran käyttäjien koulutustilaisuus pyritään järjestämään vähintään kerran vuodessa.

Toimikunnan puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Hannes Alarotu (VU) ja muut jäsenet ovat piirin eri seuroista sekä toiminnanjohtaja.

Työvaliokunta

Piirin hallitus on nimennyt työvaliokunnan, joka kokoontuu tarvittaessa käsittelemään piirin erityistehtäviä.

Työvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Eko Viljanen (eko.viljanen(a)gmail.com) ja valiokunnan muut jäsenet ovat Esko Kuha, Antti Kastari sekä toiminnanjohtaja.