Koulutus & Valmennus


VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Helsingin seudun yleisurheilu järjestää valmentajakoulutusta koordinoiden toimintaa yhdessä Suomen Urheiluliiton kanssa. Yleisurheilun valmentajakoulutus koostuu Suomessa viisi portaisesta koulutusjärjestelmästä (tasot 1-5) sekä valmentajille erikseen järjestettävistä täydennyskoulutuksista.

Piirin kautta järjestetään 1-tason ensimmäisen osion valmentajakoulutus, yleisurheiluohjaajatutkinto, jota pyritään järjestämään 1-2 kertaa vuodessa. Seuroille, joissa on päätoimisia valmennus- tai nuorisopäälliköitä (HKV, Espoon Tapiot, Vantaan Salamat, Kenttäurheilijat -58), Suomen Urheiluliitto on myöntänyt lisenssin järjestää 1-tason koulutuksen myös seuran sisäisenä koulutuksena. Helsingin piiri suosittelee, että Helsyn järjestämille 1- tason tutkinnoille hakeutuvat ensisijaisesti pienempien seurojen ohjaajat ja valmentajat, muita seuroja kannustetaan järjestämään 1-tason valmentajakoulutus seuran sisäisenä koulutuksena.

TASO 1 (1/2) – YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (YT)

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen ohjaaja osaa opettaa ja ohjata lasten liikuntaa ja harjoituksia lapselle turvallisella ja kehittävällä tavalla
Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Mm. ohjaaminen ja lasten yleisurheilun sisältö sekä lasten yleisurheiluvälineet käytännössä. Lähijaksojen kesto on 12 tuntia. Koulutuksessa käytetään sähköistä oppimisympäristöä. Koulutettava valmistautuu tutkinnolle tekemällä annetut ennakkotehtävät.
Haku
Lisätietoja piirijärjestöjen kotisivuilla ja tiedotteissa.
Koulutusmateriaali
Yleisurheiluohjaajan opas
Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on vähintään 15-vuotias.
Tutkinnon hinta
130 euroa
Seuraavan tutkinnon ajankohta: 14.12.2019 ja 11.1.2020 Liikuntamylly
Tiedustelut: Helsyn toimisto toimisto@helsy.com

TASO 1 (2/2) NUORTEN YLEISURHEILUOHJAAJATUTKINTO (NYT)

Tutkinnon osaamistavoite
Kurssin jälkeen ohjaaja osaa ohjata ja valmentaa lasten ja nuorten harjoitusryhmää huomioiden lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun sekä kehityksen.
Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Mm. ohjaaminen ja harjoituksen johtaminen, nuorten yleisurheilun perusteet sekä lajiopetus. Kurssi koostuu lähi- ja etäopiskelusta. Lähiopetuksen kesto on noin 40 tuntia.
Koulutusmateriaali
”Yleisurheilua 11-14 vuotiaille” -kirja
Valintakriteerit
Hakijalta edellytetään, että on hän 15-vuotias ja on käynyt yleisurheiluohjaajatutkinnon.
Tutkinnon hinta
220 euroa
Seuraavan tutkinnon ajankohta: syksy 2019
Tiedustelut:
SUL

TASO 2 – NUORISOVALMENTAJATUTKINTO

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen valmentaja tuntee nuorisovalmennuksen perusteet sekä osaa toimia pitkäjänteisesti seuran lajivalintavaiheessa olevien urheilijoiden
valmentajana huomioiden nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen.
Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Mm. yleinen valmennusoppi, lajiryhmäkohtainen valmennusoppi ja eri lajien tekniikka. Tutkinto koostuu neljästä lähijaksosta ja etäopiskelusta. Lähiopetusjaksojen kesto on noin 90 tuntia.

Koulutusmateriaali
”Yleisurheilua 14-17- vuotiaille” -käsikirja.
Valintakriteeri
Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut nuorten yleisurheiluohjaajakurssin, on vähintään 18-vuotias ja on ohjannut seurassa vähintään kaksi vuotta.
Edut
Mahdollisuus hakea Suomen Urheiluliiton valmentajayhdistyksen jäsenyyttä.
Tutkinnon hinta
600 euroa (sis. opetuksen, materiaalin, tilojen käytön ja täysihoidon).

Seuraavan tutkinnon ajankohta: 1. jakso 11.-13.1.2019, 2. jakso 22.-24.3.2019, 3. jakso 12.-14.4.2019, ja neljäs lähijakso syksyllä 2019. Lähijakso alkaa pe klo 13 ja päättyy su klo 14.
Tiedustelut: SUL

TASO 3 – VALMENTAJATUTKINTO

Tutkinnon osaamistavoite
Tutkinnon jälkeen valmentaja osaa suunnitella ja valmentaa yleisurheilijoita halliten lajianalyysin, urheilija-analyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin perusteet kansainvälisen tason tuloskehityksen mahdollistavalla tavalla.
Tutkinnon oppisisältö ja kesto
Mm. yleinen valmennusoppi, valmentajana kehittyminen, valmennuksen tukitoimet ja lajiryhmäkohtainen koulutus, joka sisältää lajianalyysin, lajitekniikat, harjoittelun toteutuksen ja ohjelmoinnin. Tutkinto sisälää neljä perjantai-sunnuntai lähijaksoa (lounaasta lounaaseen). Viimeisellä eli viidennellä jaksolla lajikarnevaaleilla jokainen tutkinnon oppilas antaa näytön omasta valmennustaidostaan. Tutkinto sisältää yleiset opinnot ja lajiryhmäkohtaiset opinnot oppilaan valitsemassa lajiryhmässä.
Tutkinnon hinta
750 euroa (sis. opetuksen, materiaalin, majoituksen ja ruokailut).
Tiedustelut: SUL
Lisätiedot: SUL:n sivuilta